Informacja dla maturzystów 2024

Przypominamy, że od 7 maja 2024r. rozpoczyna się pisemny egzamin maturalny. Na każdy egzamin należy zgłosić się najpóźniej do godz. 8.15. Osoby, które się spóźnią nie będą wpuszczone na salę. Egzamin odbędzie się w szkole tam gdzie są zajęcia na małej sali gimnastycznej, wejście od strony byłego gimnazjum czyli ul. Czarnowiejskiej, schodki obok górnego boiska sportowego.

Na każdy egzamin należy przynieść dowód osobisty i długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem). Rysunki jeżeli trzeba je wykonać rysujemy długopisem. Można przynieść małą butelkę z wodą, którą należy umieścić obok stolika. Na salę nie wnosimy torebek, telefonów i żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, wchodzimy z dowodem, długopisem oraz przyborami dopuszczonymi przez Centralna Komisję Egzaminacyjną:
Na matematykę : obowiązkowo kalkulator prosty, cyrkiel, linijkę. Wybrane wzory matematyczne zapewnia szkoła.
Na geografię obowiązkowo kalkulator prosty, linijkę oraz można przynieś lupę.
Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Terminy egzaminów pisemnych
Egzamin maturalny  pisemny zbiórka w szkole godz. 8.15
07.05.2024   (wtorek) Język polski   (240 min.)
08.05.2024  (środa) Matematyka  (180 minut)
09.05.2024  (czwartek) Język angielski podstawowy  (120 minut)
13.05.2024   (poniedziałek) Język angielski rozszerzony (150 minut)
17.05.2024  (piątek) geografia rozszerzona  (180minut)

 Egzaminy ustne  maturalne odbędą się w szkole dnia 11 i 25 maja 2024 zgodnie z harmonogramem.
Życzymy powodzenia 😊