Chcesz uzupełnić swoje wykształcenie, ale nie wiesz jak się do tego zabrać? Przeczytaj poniższe kompendium wiedzy na temat nauki w liceum dla dorosłych, a dowiesz się wszystkiego.

Poniżej najczęściej zadawane pytania na temat nauki w liceum dla dorosłych i odpowiedzi na nie. Po przeczytaniu będziesz wiedzieć wszystko, co powinieneś i będziesz mógł podjąć decyzję o tym czy zapisać się do szkoły.

Jak wygląda nauka w Liceum Dla Dorosłych w Brzesku

Liceum Dla Dorosłych w Brzesku to liceum zaoczne – zajęcia odbywają się w weekendy, średnio co 2 tygodnie. To daje możliwość łączenia nauki z pracą zarobkową. Uczniowie przerabiają program taki sam jak obowiązuje w liceum dla młodzieży. Mają możliwość podejścia do matury.

Program nauczania jest zgodny z podstawami programowymi MEN – tzw. podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej. Prowadzone są zajęcia z: języka polskiego, matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, historii, historii i społeczeństwa, języka obcego, podstaw przedsiębiorczości oraz informatyki.

Ile trwa nauka w Liceum Dla Dorosłych w Brzesku po szkole zawodowej lub szkole branżowej I stopnia?

Nauka w Liceum Dla Dorosłych w Brzesku trwa 3 lata dla osób, które ukończyły szkołę zawodową.

Czy po Liceum Dla Dorosłych w Brzesku otrzymam świadectwo ukończenia szkoły?

Po ukończeniu Liceum Dla Dorosłych w Brzesku otrzymuje się świadectwo ukończenia szkoły średniej, a także świadectwo maturalne w przypadku podejścia i zdania egzaminu dojrzałości.

Jak wygląda matura w Liceum Dla Dorosłych w Brzesku?

Warto podkreślić, że podejście do matury nie jest obowiązkowe. Warto jednak spróbować swoich sił, by zdobyć wykształcenie średnie pełne. Matura dla dorosłych wygląda tak samo jak matura dla młodzieży. Jej formuła jest ujednolicona. Zdaje się obowiązkowo 3 przedmioty (język polski, matematykę oraz język obcy nowożytny). Matura z języków ma formę zarówno pisemną, jak i ustną, a z matematyki tylko pisemną.

Aby zdać maturę, należy uzyskać wynik na poziomie co najmniej 30%.

W 2023 roku formuła ma się zmienić – egzamin będzie trudniejszy. Każdy będzie miał obowiązek zdania egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej i to na poziomie rozszerzonym.

Czy Liceum Dla Dorosłych w Brzesku wlicza się do stażu pracy?

Okres nauki w Liceum Dla Dorosłych w Brzesku wlicza się do urlopowego stażu pracy. Z tytułu ukończenia średniej szkoły ogólnokształcącej zalicza się 4 lata wg art. 155 § 1 kodeksu pracy.

Czy mogę iść do Liceum Dla Dorosłych w Brzesku po szkole zawodowej lub szkole branżowej I stopnia?

Owszem, po szkole zawodowej można zapisać się do Liceum Dla Dorosłych w Brzesku. Zapisać może się każdy, kto ukończył 18 lat i chce dalej się uczyć, a wcześniej ukończył zasadniczą szkołę zawodową. Nie trzeba zdawać żadnych egzaminów wstępnych.

Do zapisu potrzebne jest świadectwo ukończenia szkoły ZSZ.

Czy Liceum Dla Dorosłych w Brzesku jest płatne?

Tak, Liceum Dla Dorosłych w Brzesku jest płatne.