Rekrutacja do Szkoły Maksylewicza na rok szkolny 2024/2025

Zapraszamy do naszej szkoły od 1 września 2024r.

Przyjmujemy również uczniów pełnoletnich z innych szkół,  którzy z różnych przyczyn nie mogą uczęszczać do szkoły dziennej i mogą ukończyć naukę w naszej szkole!

Jak się zapisać:
– elektronicznie -klikając na przycisk powyżej – podaj numer telefonu skontaktujemy się z Tobą 
– w sekretariacie na ul. Piastowskiej 7 (naprzeciw szkoły na Zielonce)
– w sekretariacie na ul. Stawowej 4 (w budynku przedszkola na Słotwinie naprzeciw restauracji Grecja w godz. 8.00 – 16.00.

Nie możesz w tych terminach,
zadzwoń tel. 693 354 753, 792 027 798, 693 354 750
i umów się na spotkanie w dogodnym terminie
lub napisz mail: technikum@brzesko.edu.pl

Przyjmujemy zapisy do szkół rozpoczynających naukę od 1 września 2024r.:

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych po szkole podstawowej lub gimnazjum nauka trwa 4 lata (38 miesięcy), słuchacze uzyskują wykształcenie średnie z możliwością zdawania egzaminu maturalnego

Liceum Ogólnokształcącego dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły branżowej kandydaci przyjmowani są do klasy drugiej Liceum Ogólnokształcącego, nauka trwa 3 lata (28 miesięcy), słuchacze uzyskują wykształcenie średnie z możliwością zdawania egzaminu maturalnego

Technikum po gimnazjum – 4 lata, po ZSZ – 3 lata w zawodach:
– Technik informatyk
– Technik administracji
– Technik budownictwa
– Technik usług kosmetycznych


Policealnej Szkoły Zawodowej po szkole średniej (matura nie wymagana) w zawodach:
– Technik informatyk – 2 lata
– Technik administracji – 2 lata
– Technik bezpieczeństwa i higieny pracy – 1,5 roku
– Technik rachunkowości – 2 lata

Kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach (po dowolnej szkole):
– Technik budownictwa
– Technik handlowiec
– Technik ekonomista
– Technik organizacji reklamy
– Technik obsługi turystycznej

Wymagane dokumenty:
Podanie o przyjęcie do szkoły (do wypełnienia w szkole)
– świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla
– 3 zdjęcia
– W przypadku technikum, szkoły policealnej i kwalifikacyjnych kursów zawodowych zaświadczenie lekarskie o możliwości kształcenia w zawodzie (skierowanie na badania wydaje szkoła).